SINAV ŞARTNAMESİ

SINAV ŞARTNAMESİ

 1. ZORUNLU BİRİMLER

TEORİK SINAV

 • A1 yeterlilik biriminde teorik sınavlar test (T1),  A2 yeterlilik biriminde teorik sınavlar test (T1) ve mülakat (T2) şeklinde gerçekleştirilir.  Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için teste yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
 • Teorik sınavlarda adaylardan teorik“Sınav Kitapçık” larındaki sorulara göre cevaplarını kendilerine verilen sınav kitapçıkları üzerine işaretlemeleri beklenir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır. Ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Teorik sınavlar için sınav süreleri ilk sefer sınava girecek adaylar için ilgili birimlerinin toplam süreleri kadardır ve tek oturumda sınav yapılacaktır.
 • Başarılı olamadıkları ilgili zorunlu birimlerden adayların tekrardan sınava girmeleri durumunda gerek görülürse sınav salonundaki sınav tiplerine göre sınavlar birim bazlı oturumlar şeklinde yapılacak ve her oturum arasına 10 dakika zaman konulacaktır.
 • Her Ulusal Yeterlilik içim sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları DOĞUPER soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

PERFORMANS SINAVI

 •  A2 yeterlilik biriminde performans sınavları  (P1), A2 yeterlilik biriminde performans    sınavları  (P1) ve şeklinde gerçekleştirilir.
 • Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim içindeki Ulusal Yeterliliğin verdiği başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
 • Performans sınavları “Performans Sınavı Kontrol Liste”leri üzerinden yapılır. Ve birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.
 • Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz.
 1. SEÇMELİ BİRİMLER

DOĞUPER, seçmeli birimlerde belgelendirme yapmamaktadır. Ve seçmeli birim bazında başvuru almamaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Sınavlar, Ulusal Yeterliliklerde ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav (T1),mülakat sınavı (T2) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.
 • Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden herhangi bir ücret ödemeden sınava bir kez daha tekrar girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanlar belgelendirilmiş kişi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.
 • Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ulusal Yeterliliğin Eklerinde belirtilen, süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.
 • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında da performans sınavını yapan sınav değerlendiricisinin atamasıPersonel Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilecektir.
 • Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerin bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.
 • Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili DOĞUPER Genel Müdürü tarafından imzalanmış yazı verilir.

 

 

 

 

 

 

AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3

  Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
  Teorik Sınav (T1) Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 TANIMLI DEĞİL
A2 X X X 60 60 80 EN AZ 20 Mülakat Sınavı Kontrol Listesi  

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40 TANIMLI DEĞİL TANIMLI DEĞİL
Toplam   25   50  

 

ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

  Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
  Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 TANIMLI DEĞİL
A2 X X 60 80 EN AZ 25 Performans Sınavı Kontrol Listesi 50 TANIMLI DEĞİL
Toplam 30 60

 

BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3

  Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
  Teorik Sınav (T1) Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 TANIMLI DEĞİL
A2 X X X 60 60 80 EN AZ 20 Mülakat Sınavı Kontrol Listesi Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 TANIMLI DEĞİL TANIMLI DEĞİL
Toplam   25   50  

BETONCU SEVİYE 3

  Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
  Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 20-30
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 210-240
Toplam 25 50 230-270

 

İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3

  Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
  Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 TANIMLI DEĞİL
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 TANIMLI DEĞİL
Toplam 25 50

 

SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3

  Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
  Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 20-30
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 210-240
Toplam 25 50

 

 

SIVACI SEVİYE 3

  Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
  Teorik Sınav

(T1)

Performansa

Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 TANIMLI DEĞİL
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 TANIMLI DEĞİL
B1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 TANIMLI DEĞİL
B2 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 TANIMLI DEĞİL
B3 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 TANIMLI DEĞİL
Toplam 40 80

 

İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2

  Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
  Mülakat (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Mülakat

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Mülakat

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Mülakat

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi TANIMLI DEĞİL TANIMLI DEĞİL
A2 X 60 Performans Sınavı Kontrol Listesi TANIMLI DEĞİL
Toplam 10

 

SINAV ŞARTNAMESİ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest