SINAV ŞARTNAMESİ

 • AMAÇ:

 Personel Belgelendirme kapsamımızda, ölçme-değerlendirme ve sonuçların değerlendirilmesi faaliyetlerini tanımlamaktır.

2.0 UYGULAMA:

 • Sınavlar değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T) ve performansa dayalı sınav (P) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
 • Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
 • Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili DOĞUPER Genel Müdürü tarafından imzalanmış yazı verilir.
 • Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden herhangi bir ücret ödemeden sınava bir kez daha tekrar girebilir.
 • Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın tüm birimlerden sınava girmesi gerekmektedir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
 • Birimlerdeki teorik sınav sorularının her biri kendi birimi içinde eşit puana sahiptir.
 • Birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.
 • Teorik sınavlar çoktan seçmeli 4 seçenekli olarak yapılır.
 • Performans sınavları “Performans Sınavı Kontrol Liste”leri üzerinden “Sınav Senaryo”larına uygun olarak yapılır.
 • Teorik sınavlarda adaylardan teorik “Sınav Kitapçık” larındaki sorulara göre cevaplarını kendilerine verilen cevap kağıtlarının üzerine işaretlemeleri beklenir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmeli, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz.
 • Teorik sınavlar için sınav süreleri ilk sefer girecek adaylar için ilgili birimlerinin toplam süreleri kadardır.
 • İlk defa sınava girecek adayların teorik sınavları için tek oturumda sınav yapılacaktır.
 • Başarılı olamadıkları ilgili zorunlu birimlerden adayların tekrardan sınava girmeleri durumunda gerek görülürse sınav salonundaki sınav tiplerine göre sınavlar birim bazlı oturumlar şeklinde yapılacak ve her oturum arasına 10 dakika zaman konulacaktır.
 • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında da performans sınavını yapan sınav değerlendiricisinin ataması Personel Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilecektir.
 • Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerin bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.
 • Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır.

AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

 Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 240
A2 X X X 60 60 80 EN AZ 20 Mülakat Sınavı Kontrol Listesi  

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40 15
Toplam 25 50

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 70 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 180
A2 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10
Toplam 10 20

ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 180
A2 X X 60 80 EN AZ 25 Performans Sınavı Kontrol Listesi 50
Toplam 30 60

BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

 Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 240
A2 X X X 60 60 80 EN AZ 20 Mülakat Sınavı Kontrol Listesi Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 15
Toplam 25 50

BETONCU SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 20
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 210
Toplam 25 50 230

DUVARCI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 20
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 210
Toplam 25 50 230

İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 120
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40
Toplam 25 50

 ISI YALITIMCISI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi 20 180
A2 X X 60 80 EN AZ 8 Performans Sınavı Kontrol Listesi 16
Toplam 38 36

 İSKELE KURULUM ELEMANI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 15 Performans Sınavı Kontrol Listesi 30 240
A2 X X 60 80 EN AZ 40 Performans Sınavı Kontrol Listesi 80
Toplam 55 110

 PANEL KALIPÇI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi 20 30
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 300
Toplam 30 60 330

 SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 240
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40
Toplam 25 50

 SIVACI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav

(T1)

Performansa

 Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 180
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40
Toplam 40 80

 TÜNEL KALIPÇI SEVİYE 3 

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 300
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40
Toplam 25 50

 İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Mülakat (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Mülakat

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Mülakat

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Mülakat

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi 20 60
A2 X 60 Performans Sınavı Kontrol Listesi
Toplam 10

 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 270
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40
Toplam 25 50

 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI

 A) ZORUNLU BİRİMLER

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

a- (T1) Teorik Sınav

A1 yeterlilik birimi için T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Uygulanacak T1 sınavı, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır, soru başına 2 dk. süre verilir. T1 sınav soruları DOĞUPER soru bankasından seçilen 10 sorudan oluşur. Her soru eşit ağırlıktadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.

b- Performansa Dayalı Sınav

A1 yeterlilik birimi için performansa dayalı sınav uygulanmamaktadır.

 1. B) SEÇMELİ BİRİMLER

11UY0014-3/B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

a-  (T1) Teorik Sınav

 • Her bir seçmeli birim için, adaylara 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliğinde belirtilen T1 sınav yöntemi ile 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.
 • Meslekî bilgi sınavı, yeterlilik sınavında kullanılan kaynak işlemiyle ilgili yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar. T1 sınavı için soru başına ortalama 2 dk. süre verilir. T1 sınavı DOĞUPER soru bankasından seçilen 10 soruluk test sınavı şeklinde yapılır.
 • Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.

b-  (P1) Performansa Dayalı Sınav

Standartta belirtilen sınav parçaları üzerinde uygulama yaptırılır.

TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Kaynakçı EN-ISO-15609-1’e göre hazırlanmış bir pWPS’e (Taslak kaynak prosedür şartnamesi) veya WPS’ye (Kaynak prosedür şartnamesi) göre tüm öğrenme çıktılarını kapsayan pratik sınava tabi tutulur. Sınav parçası için kaynak süresi imalat şartlarındaki çalışma süresine uymalıdır. Başarı Ölçütü: TS EN ISO 10042+AC’ye göre, sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Eğme deneyi sonucunda herhangi bir yönde 3’mm den daha büyük bir çatlak olmamalıdır. Deney esnasında deney numunesinin kenarında görünen çatlağın yetersiz nüfuziyet cüruf veya başka çatlaktan kaynaklandığına dair bir delil yoksa sınav değerlendirmesinde göz ardı edilmelidir. Kaynakçının sınav parçasındaki kusurları izin verilen azami değerleri geçtiği belirlenirse, kaynakçının yeterliliği onaylanmaz: Tahribatsız muayene için ilgili kabul kriterlerine atıf yapılmak zorundadır. Belirtilen prosedürler tüm tahribatlı deneyler ve tahribatsız muayeneler için kullanılmalıdır.

 1. C) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinin sınavlarından başarılı olunması zorunludur. Tüm birimlerden başarılı olamayan adayın başarılı olamadığı birimlerden bir (1) yıl içinde tekrar sınava girme hakkı vardır ve adaya, başarılı olduğu birimlere ilişkin başarı belgesi verilir.

DOĞUPER dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

 1. D) REFERANSLAR

Kaynakçı sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standartları; 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik

Değerlendirme Standartları; TS EN ISO 10042+AC

TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı- Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Kaynakçı

ÇELİK KAYNAKÇISI

 1. A) ZORUNLU BİRİMLER

11UY0010-3/A1 KAYNAK İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

a- Teorik Sınav

A1 yeterlilik birimi için T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Uygulanacak T1 sınavı, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır, soru başına 2 dk. süre verilir. T1 sınav soruları DOĞUPER soru bankasından seçilen 10 sorudan oluşur. Her soru eşit ağırlıktadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.

b- Performansa Dayalı Sınav

A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

 1. B) SEÇMELİ BİRİMLER

 

11UY0010-3/B1 –  Elektrotla Ark Kaynağı (111)

11UY0010-3/B3 –  Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

11UY0010-3/B5 –  Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0010-3/B6 –  Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0010-3/B7 –  Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

11UY0010-3/B8 –  Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)

11UY0010-3/B9 –  Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

11UY0010-3/B14 – Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

a- Teorik Sınav

 • Her bir seçmeli birim için, adaylara 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliğinde belirtilen T1 sınav yöntemi ile 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.
 • Meslekî bilgi sınavı, yeterlilik sınavında kullanılan kaynak işlemiyle ilgili yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar. T1 sınavı için soru başına ortalama 2 dk. süre verilir. T1 sınavı DOĞUPER soru bankasından seçilen 10 soruluk test sınavı şeklinde yapılır.
 • Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.

b- Performansa Dayalı Sınav

Standartta belirtilen sınav parçaları üzerinde uygulama yaptırılır. TS EN ISO 9606-1 standardı 5. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6.bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Kaynak yaparken adayın performansı ve kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 standardı 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirilir. EN ISO 5817’ye göre, sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluğu 0, 5 mm’yi geçmemelidir. Uygulama sınavının süresi imalat şartları altında kullanılan süreye karşılık gelmelidir.

 1. C) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinin sınavlarından başarılı olunması zorunludur. Tüm birimlerden başarılı olamayan adayın başarılı olamadığı birimlerden bir (1) yıl içinde tekrar sınava girme hakkı vardır ve adaya, başarılı olduğu birimlere ilişkin başarı belgesi verilir.

DOĞUPER dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

 1. REFERANSLAR

Kaynakçı sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standartları; 11UY0010-3, Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik

Değerlendirme Standartları; EN ISO 5817,

TS EN ISO 9606-1 “Kaynakçıların ergitme kaynağı yeterlilik sınavı-çelikler” standardı

KAYNAK OPERATÖRÜ

 

 1. A) ZORUNLU BİRİMLER

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

a- Teorik Sınav

A1 yeterlilik birimi için T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Uygulanacak T1 sınavı, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır, soru başına 2 dk. süre verilir. T1 sınav soruları DOĞUPER soru bankasından seçilen 10 sorudan oluşur. Her soru eşit ağırlıktadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.

b- Performansa Dayalı Sınav

Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 1. B) SEÇMELİ BİRİMLER

11UY0016-4/B2 –  Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0016-4/B3 –  Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0016-4/B4 –  Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

11UY0016-4/B5 –  Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

11UY0016-4/B7 –  Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

 

a- Teorik Sınav

 • Her bir seçmeli birim için, adaylara 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliğinde belirtilen T1 sınav yöntemi ile 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.
 • Meslekî bilgi sınavı, yeterlilik sınavında kullanılan kaynak işlemiyle ilgili yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar. T1 sınavı için soru başına ortalama 2 dk. süre verilir. T1 sınavı DOĞUPER soru bankasından seçilen 10 soruluk test sınavı şeklinde yapılır.
 • Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.

 

b- Performansa Dayalı Sınav

Standartta belirtilen sınav parçaları üzerinde uygulama yaptırılır.

(P1) Kaynak metodu ile ilgili cihaz programlama: Cihaz programlama verilerini içeren bir sınav yapılır.

(P2) Kaynak Operatörü onaylanmış bir Kaynak Prosedür Şartnamesi’ne (WPS) göre tüm öğrenme çıktılarını kapsayan pratik sınava tabi tutulur.

Değerlendirme Materyali: TS EN ISO 14732 standardı 4. bölümde belirtilen temel değişkenler ve onay aralıklarına göre onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesi’ne (WPS) göre hazırlanmış kontrol listesi.

Puanlama: Kontrol listesindeki kriterlere göre puanlama yapılır.

Başarı Ölçütü: Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

 1. C) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinin sınavlarından başarılı olunması zorunludur. Tüm birimlerden başarılı olamayan adayın başarılı olamadığı birimlerden bir (1) yıl içinde tekrar sınava girme hakkı vardır ve adaya, başarılı olduğu birimlere ilişkin başarı belgesi verilir.

DOĞUPER dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

 1. REFERANSLAR

Kaynakçı sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standartları; 11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4 Ulusal Yeterlilik

Değerlendirme Standartları; TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik Malzemelerin Tam Mekanize ve Otomatik Ergitme Kaynağı İçin Kaynak Operatörlerinin ve Direnç Kaynak Ayarcılarının Yeterlilik Sınavı

DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

 1. A) ZORUNLU BİRİMLER

11UY0010-3/A1 KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

a- Teorik Sınav

İlave öğrenme çıktısı ve A1 zorunlu yeterlilik birimlerinden T1 adlı yazılı teorik birer sınav yapılır. Sınavda her bir soru için 2 dk. süre verilir. İlave öğrenme çıktısı zorunlu yeterlilik biriminden 20 adet A1 zorunlu yeterlilik biriminden ise 10 adet soru sorulur. Sorular DOĞUPER soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için ilave öğrenme çıktısı zorunlu yeterlilik birimi sınavından en az 70 puan, A1 zorunlu yeterlilik birimi sınavdan ise en az 50 puan alması gerekir.

b- Performansa Dayalı Sınav

İlave öğrenme çıktısı ile A1 zorunlu yeterlilik birimlerinden performansa dayalı sınav yapılmamaktadır.

 1. B) SEÇMELİ BİRİMLER

 

11UY0010-3/A2 –  Doğal Gaz Teknik Esasları

11UY0010-3/B1 –  Elektrotla Ark Kaynağı (111)

11UY0010-3/B9 –  Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

11UY0010-3/B14 – Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

a- Teorik Sınav

Yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve 10’ ar adet soru sorulur. Sorular DOĞUPER soru bankasından rastlantısal olarak seçilir. Her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 50 puan alması gerekir.

b- Performansa Dayalı Sınav

B1,B9,B14 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden P1 adlı performansa dayalı birer sınav yapılır. B1,B9,B14 seçmeli yeterlilik birimlerinin performansa dayalı sınavları, TS EN ISO 9606 -1 standardına göre yapılır. Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirilir. Adayın kaynak yaparken sergilediği performans DOĞUPER performans değerlendirme formuna göre değerlendirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir

 1. C) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Adayın A grubu zorunlu ve B grubu seçmeli yeterlilik birim/birimlerinden en az bir tanesinin sınavından geçmek ve ilave öğrenme çıktıları test sınavından da başarılı olması gerekir. Kaynak işlemleri boru kaynağı için tüm pozisyonlarda geçerli olacak bir pozisyonda (H-L045) yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılır ve her birimin değerlendirmesi de bağımsız değerlendirilir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

DOĞUPER dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

 1. D) REFERANSLAR

11UY0033-3 Doğal gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı ; TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler

Değerlendirme Standardı ; 11UY0033-3 Doğal gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği

SINAV ŞARTNAMESİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest