GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK BEYANNAMEMİZ

Tarafsız Hizmet, Gizlilik ve Güvenlik Taahhüdümüz

  • Mesleki Sınav Merkezinin gerçekleştirdiği belgelendirme faaliyetlerinin TS EN ISO IEC 17024 Standardına, MYK Sınav Yönetmeliği ve Kanuna ilgili yasal mevzuat ve yönetmelik şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları kullanacağımızı,
  • Belgelendirilecek adayların seçiminde, sınavların yapılmasında, sınav sonuçların değerlendirilmesinde ve sınavda başarılı olan adayların belgelendirilmesinde, hiçbir fonksiyona herhangi bir müdahale de bulunmayacağını, herhangi bir baskı oluşturulmayacağını,
  • Personel belgelendirme faaliyetleri sırasında edinmiş olduğumuz tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul edeceğimizi ve gizlilik ilkelerine uygun olarak muhafaza edeceğimizi,
  • Adayın yazılı izni olmadan, aday hakkında edindiği bilgiyi üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlarla paylaşamayacağımızı,
  • Ayrıca DOĞUPER firmasındaki tüm personellerin;
  • Kararlarını ve yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali, ve diğer iç ve dış baskılardan uzak olduğunu,
  • Şirket dışındaki kişilerle hizmet sonuçlarını ve dürüstlüğü tehlikeye sokacak herhangi bir ailevi ve ticari bir bağlantı içinde olmadığını,
  • Görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda üst yönetimi haberdar edeceğini,

BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

DOĞUPER yönetiminin ve personelinin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak durduğumuzu beyan eder; tarafsızlığı korumaya yönelik olarak ISO/IEC 17024 akreditasyon standartlarında yer alan Tarafsızlığı Sağlama Komitesini yetkilendirmiş olduğumuzu bildiririz.

DOĞUPER faaliyette bulunduğu tüm ilgili tarafları eşit olarak temsil edecek şekilde oluşturulmuştur ve bu kararlarında bağımsız hareket etme yetkisine sahiptir. DOĞUPER tarafından tüm faaliyetlere ilişkin bilgiler sağlanarak tarafsızlığı korumaya yönelik olarak durum değerlendirmesi yapılır ve gerekli tedbirler alınır. Komite kararlarına DOĞUPER üst yönetimi tarafından uyulmaması, tarafsızlığı tehlikeye atabilecek durumların tespiti halinde kurulun gizlilik prensipleri çerçevesinde akreditasyon kurumuna ve/veya ilgili Bakanlıklara şikayet etme yetkisi vardır.

Pin It on Pinterest