FİYAT LİSTELERİ

               DOĞUPER MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZLERİ LTD. ŞTİ.

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

Geçerlilik Süresi: 31/12/2018

 

1‐ 11UY0011‐3 AHŞAP KALIPÇI – SEVİYE 3

Ücret (TL)

 

11UY0011‐3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

T1

100
P1

160

 

11UY0011‐3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

T1

150
T2

150

P1

250

TOPLAM : 810 TL

2‐ 12UY0055‐3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI – SEVİYE 3

Ücret (TL)

12UY0055‐3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

T1

100
P1

210

12UY0055‐3/A2 Alçı Sıva Uygulaması

T1

250
P1

350

  TOPLAM : 910 TL

3‐ 11UY0012‐3/02 BETONARME DEMİRCİSİ – SEVİYE 3

Ücret (TL)

11UY0012‐3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

T1

100
P1

150

11UY0012‐3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

T1

150
T2

150

P1

270

 TOPLAM : 820 TL

4‐ 12UY0049‐3 BETONCU – SEVİYE 3

Ücret (TL)

12UY0049‐3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

T1

150
P1

160

12UY0049‐3/A2 Genel Betoncu İşlemleri

T1

250
P1

350

  TOPLAM : 910 TL

5‐ 11UY0023‐3 İNŞAAT BOYACISI – SEVİYE 3

Ücret (TL)

11UY0023‐3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

T1

100
P1

160

11UY0023‐3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

T1

200
P1

350

TOPLAM : 810 TL

6‐ 16UY0253-2 İNŞAAT İŞÇİSİ (Seviye 2)

Ücret (TL)

16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

260

16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri

330

TOPLAM : 590 TL

7‐ 11UY0024‐3  SIVACI – SEVİYE 3

Ücret (TL)

11UY0024‐3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

T1

100
P1

190

11UY0024‐3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

T1

250
P1

350

    TOPLAM : 890 TL

8‐ 12UY0051‐3 SERAMİK KARO KAPLAMACI SEVİYE 3

Ücret (TL)

12UY0051‐3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

T1

100

P1

210

12UY0051‐3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı

T1

250

P1

350

TOPLAM : 910 TL

 Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir. 6645 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için devlet teşviki getirilmiştir. Söz konusu teşvik 6645 sayılı Kanun´un 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 6645 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu´na ek-3 üncü maddesi değiştirilerek, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamının fondan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

 Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlananlardan bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez. Ancak Teşvikten yararlanmak istemeyen Başarılı adaydan 150 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır. Bir sınavda başarısız olan adayın ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Ancak tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

 Başvurusunu yapan adayın Sınav Ücreti İade Kurallar: Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücretinin %75 i iade edilir ancak sınav saati sınava gelmeyen veya sınava giren (başarılı veya başarısız olan) veya sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılmayacağını bildirmeyen adaya hiçbir surette ücret iadesi yapılmaz. Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde,150 TL si MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 250 TL alınacaktır.

 Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması durumunda zorunlu birim ücretine seçmeli birim ücreti dahil edilir. Talep halinde, Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için; Kanıt değerlendirmesiyle belge yenilemede belge masraf karşılığının iki katı, kanıt ve portfolyo değerlendirilmesiyle belge yenilemede ise ilgili ulusal yeterlilik için toplam sınav ücretinin yarısını aşmayacak şekilde, sınavla belge yenilemede yeterlilik için toplam sınav ücretinin tamamı olarak hesaplanır.

Pin It on Pinterest