BELGE LOGO VE MARKA KULLANIMI

BELGE LOGO MARKA KULLANIMI

Belge Kullanım Şartları

 • Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.

 • Belgeyi kullandırma hakkı DOĞUPER’ e aittir. DOĞUPER tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde DOĞUPER belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.

 • Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları DOĞUPER’ in web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.

 • Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, DOĞUPER tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları DOĞUPER’ e sunacaktır.

 • Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, DOĞUPER’ in belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle,

 • Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi DOĞUPER’ e iade edecektir.

 • Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.

 • Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek ve DOĞUPER tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.

 • Belgenin iptal edilmesi durumunda DOĞUPER belge sahibinin web sayfasındaki kişisel hesaplarını kapatacaktır.

 • Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için DOĞUPER tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.

 • Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.

 • Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak DOĞUPER’ e bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.

 • DOĞUPER tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.

Logo ve İşaret Kullanım Şartları

 • DOĞUPER logosunu belge sahibi, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz kullanamaz.

 • Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

 • Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

 • Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır.

 • Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

 • Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde DOĞUPER logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri DOĞUPER tarafından gönderilir.

 • Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.

 • Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. DOĞUPER logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar  DOĞUPER’ den temin edilmelidir.

 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

 • Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda DOĞUPER bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

DOĞUPER’ nin yükümlülükleri

 1. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim,  belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları DOĞUPER’ in web sayfasında bildirmekle,

 1. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,

 1. Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,

 1. Belgelendirme prosesi sırasında veya başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin haricindeki kaynaklardan elde edilen bilgileri, kanunlar bilgilerin ifşa edilmesinin zorunlu kılmadığı sürece, bireyin ( başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin ) yazılı onayı olmaksızın ifşa etmemekle,
 2. Faaliyetlerimiz gereği proseslerde elde ettiğimiz, kişilere ait tüm bilgi ve belgelerin gizliliğini korumak adına, belgelendirme sürecinde yer alan tüm personele tarafsızlık ve gizlilik hükümlerini içeren yasal olarak uygulanabilir “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı “ imzalatmakla,
 3. Gizli bilgileri kanunlar gereği ifşa etmek zorunda olduğu durumlarda, ilgili kişi kanunlarca aksi belirtilmediği sürece, hangi bilgilerin ifşa edileceği konusunda bilgilendirmekle,
 4. Adayların ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür

Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesinde yetkili mahkeme olarak T.C mahkemelerini kabul ederler.

BELGE LOGO VE MARKA KULLANIMI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest