Author: hakan orman

MYK KAMUOYU DUYURUSU

MYK KAMUOYU DUYURUSU
Son birkaç gündür Kurumumuza yapılan bildirimler neticesinde 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek öğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında aşağıda belirtilen hususların bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunulmasında yarar görülmüştür.

  1. Yüksek öğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.maddesi ile bir takım düzenlemeler yapıldığı görülmüştür. Söz konusu düzenleme 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1 nci maddesi ile uygulamaya konulan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunu yürürlükten kaldırmadığı gibi, şu an 81 meslekte uygulanan ve Bakanlar Kurulunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza 161 meslekte belge zorunluluğu getirebilme yetkisi verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu peyder pey 161’e çıkarılacaktır.
  2. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda bulunan 81 meslekte ve yeni eklenecek mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belgelendirme masrafları 2020 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edecektir..

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ustalıklarını Belgelediler, Erzincan’da ilk Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazandılar.

Ustalıklarını Belgelediler, Erzincan’da ilk Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazandılar.

Erzincan’da ilk mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan 4 kişiye, Erzincan SGK İl Müdürü Nail Van, Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir, Erzincan İş-Kur İl Müdürü Ömer Faruk Çelik’in katılımı ile belgeleri verildi.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun Ek 1’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, tebliğ eki listede, aralarında yapı sektöründe hayati öneme haiz mesleklerinde bulunduğu (ahşap kalıpçı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, bacacı, betonarme demircisi, betoncu, duvarcı, ısı yalıtımcısı, inşaat boyacısı, iskele kurulum elemanı, panel kalıpçı, seramik karo kaplamacısı, ses yalıtımcısı, sıvacı, su yalıtımcısı, tünel kalıpçısı ve yangın yalıtımcısı) 48 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş olup,“Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.” Hükmü uyarınca Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip olanlar dâhil olmak üzere 01.01.2017 tarihinden sonra çalıştırılmaları yasaklandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğuper Kalite Yöneticisi Aslı Gürol, bu belgeyi alan kişilerin iş hayatlarında daha başarılı olacaklarına dikkat çekerek; “Bu gün Doğuper olarak ilk mesleki yeterlilik belgelerimizi sınava giren arkadaşlarımıza, Sayın SGK il müdürümüz, sayın Çevre ve Şehircilik il müdürümüz ve sayın İ,ş-Kur il müdürümüz ile birlikte teslim ettik. Bundan sonra bu belgeyi alan arkadaşlarımız yolu inşallah açık olur. Kendi sektörlerinde ustalıklarını artık belgelemiş oldular. Bu belgelerin onlar için avantajı kendilerinin iş gücü bakımından teknik bakımdan iyi olduklarını ispatlamış olacaklar. Aynı zamanda çalışanlar için iyi bir yanı varken işverenlerde 12 aydan 54 aya kadar sigorta primlerinde devlet teşvikinden yararlanabilecekler. Çalışanlarımız tüm Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da nitelikli iş gücüne sahip olduklarını bu belgelerle artık ispat etmiş olacaklar” dedi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan fayans ustası Muhammer Aydemir ise herkesi bu belgeyi almaya davet ederek; “Mesleki belgemizi almak için uraya başvurduk ve Erzincan’da ilk olarak bu belgeyi bizler aldık. Bütün arkadaşlarımızı bu belgeyi almaya davet ediyorum. İş konusunda bilmediklerimizi öğrettiler burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşları çalıştıran işverenler, 12 aydan 54 aya kadar sigorta primlerinde devlet teşvikinden yararlanabilecekler.

Pin It on Pinterest